Όροι χρήσης

Οι χρήστες / επισκέπτες του ιστοτόπου δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους παρακάτω όρους:

 1. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους/-ες σύμφωνα με το Δίκαιο της κατοικίας του/της κάθε χρήστη/-τριας (στην Ελλάδα ενήλικος/-η θεωρείται όποιος/-α έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της).
 2. Η ιστοσελίδα δε συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται σχέση υπαλληλίας, εντολής, προστήσεως) και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει για τις αναρτήσεις διαφημίσεων των εγγεγραμμένων μελών, τις κριτικές, για το περιεχόμενο τυχόν links που παραθέτουν ή/και για την ακρίβεια/ορθότητα οποιωνδήποτε στοιχείων/γεγονότων αναφέρουν.
 3. Κάθε μέλος που εγγράφεται στο vizitasex.com, συμπληρώνει μια διεύθυση e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), και ένα συνθηματικό (password). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα και δε θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο λόγο.Το vizitasex.com δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί τα e-mail αυτά προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 4. Η ιστοσελίδα δε συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται σχέση υπαλληλίας, εντολής, προστήσεως, εταιρίας, συνεταιρισμού, franchise) και συνεπώς φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των περιεχομένων των διαφημίσεων ή/και για την ποιότητα και τις χρεώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών των διαφημιζόμενων δια του vizitasex.com.
 5. Από την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η με κάθε τρόπο προσβολή της τιμής άλλου. Απαγορεύεται ο με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτων ισχυρισμός ή διάδοση για άλλον/-η ψευδούς γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψή του/της. Όποιος/-α αναγνώστης/-τρια διαπιστώσει κάτι που τον/την αφορά και είναι δυσφημιστικό, οφείλει να επικοινωνεί μαζί μας στο mail του site (info[at]vizitasex.com) για αφαίρεση της δημοσίευσης. Γενικότερα, σε περίπτωση που κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, διαπιστώσετε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
 6. Το σήμα, το λογότυπο, τα γραφικά, τα animation και ο γενικότερος διασχηματισμός του vizitasex.com προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή αναδημοσίευση ολικά ή μερικά από οποιονδήποτε τρίτο περιεχόμενου του vizitasex.com (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται το γραφικό του λογοτύπου, κείμενα της ιστοσελίδας). Επιτρέπεται όμως η παράθεση σχετικού link.
 7. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν φωτογραφίες ερωτικής φύσης που μπορούν να σοκάρουν ορισμένους/-ες επισκέπτες/-τριες.
 8. Με την είσοδο ή/και την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, ο χρήστης/-τρια ή/ο επισκέπτης/-τρια δηλώνει ότι είναι ενήλικος/-η σύμφωνα με το Δίκαιο της χώρας στην οποία κατοικεί και έλαβε σαφή γνώση των ανωτέρω όρων και κανόνων λειτουργίας του forum, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 9. Στο site υπάρχουν ενσωματωμένα στον πηγαίο κώδικα, ειδικά χαρακτηριστικά, ώστε να αναγνωρίζετε ότι το site έχει περιεχόμενο αυστηρά για ενήλικες. Με τον τρόπο αυτό λειτουργούν σωστά διάφορα προγράμματα φραγής περιεχομένου, για την προστασία παιδιών ή ευπαθών ομάδων.
 10. Σας ενημερώνουμε ότι ο δικτυακός ιστότοπος, είναι ενεργοποιημένος ώστε να καταγράφετε το περιεχόμενό του από μηχανές αναζήτησης (αναφορικά και όχι περιοριστικά, google) με αποτέλεσμα, τυχόν στοιχεία που θα αναφέρονται στον ιστότοπο αυτόν, να εμφανίζονται και ως αποτέλεσμα αναζήτησης σε μηχανές αναζήτησης περιεχομένων αναζήτησης (αναφορικά και όχι περιοριστικά, google).
 11. Η χρήση του ιστοτόπου, ορίζει την αποδοχή σας στα προαναφερθέντα.